top of page
  • Facebook
  • Instagram

Ik ben geen arts en stel geen medische diagnoses, maar werk complementair aan de traditionele geneeskunde. Daarom adviseer ik bij klachten steeds om eerst een arts te consulteren.

De behandelingen, adviezen en tips zijn géén vervanging van een geneeskundige behandeling. Ga nooit op eigen houtje voorgeschreven medicatie vervangen of weglaten. Elke verandering in een bestaande reguliere behandeling dient eerst met de behandelend arts besproken te worden.

De informatie op deze website is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd of doorgegeven worden aan anderen zonder toestemming van de auteur. De artikelen werden met de meeste zorg samengesteld. Niettemin is het nooit geheel uitgesloten dat informatie door tijdsverloop, recent wetenschappelijk onderzoek of andere oorzaken onjuist, onvolledig of achterhaald is. De auteur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte gevolgen voortvloeiend uit de gegevens.

De informatie is niet bedoeld als vervanging voor een medische diagnose en medische zorg door een arts. De lezer wordt uitdrukkelijk geadviseerd zijn arts te raadplegen bij welke klachten of symptomen dan ook.

Suggesties, commentaar en reacties zijn steeds welkom op het vermelde e-mailadres.

bottom of page