top of page

Sarada is de Telugu-naam van de godin Saraswati.

 

Haar verhaal …

 

“In den beginne” was er enkel chaos en bestond alles in een vormloze fluïde staat. Brahma (het scheppende aspect van Ishvara of het Goddelijke) vroeg zich af hoe hij hierin orde kon brengen en uit zijn mond ontstond een godin ... Saraswati. Zij werd de creatieve kracht achter de schepping en heeft vele namen en verschijningsvormen.


Saraswati staat vooral bekend als de godin van kennis en kunst en belichaamt de goddelijke Wijsheid. Ze is de rivier van bewustzijn die leven geeft aan de Creatie, de godin van de dageraad die de duisternis van onwetendheid verdrijft.


Onder haar voogdij verwierf Brahma het vermogen om te voelen, begrijpen, denken en communiceren. Hij begon de chaos met de ogen van Wijsheid te aanschouwen en zag de potentiële schoonheid die erin vervat lag.


In de kakofonie van de chaos ontdekte hij de prachtige melodieën van de mantra. De klanken van de mantra's vulden het universum met prana of levenskracht en brachten structuur in de kosmos. In zijn vreugde om dit alles gaf Brahma Saraswati de naam Vagdevi, de godin van geluid en spraak.


Een ander aspect of reïncarnatie van Saraswati is Gayatri. Zij is tegelijkertijd een godin en een mantra. De Gayatri-mantra wordt beschouwd als één van de belangrijkste mantra's. In deze vorm onthulde zij de Veda's (de 4 heiligste geschriften in het Hinduïsme) aan Brahma.

Holisme

Het woord ‘holisme’ stamt af van het Griekse woord ‘holon’ wat ‘heel’ betekent . Holisme is een filosofie, levensvisie, of levensovertuiging, waarbij er wordt van uitgegaan dat alles met elkaar verbonden is .

In de holistische benadering van gezondheid wordt de mens dus bekeken als een eenheid. Naast ons fysieke en mentale aspect zijn wij ook emotionele, sociale en spirituele “beestjes”. De som van al deze delen ligt vervat in het energetische geheel. Wanneer er in één van deze gebieden een verstoring ontstaat, heeft dat invloed op de andere gebieden.

Vanuit deze visie wordt niet de ziekte behandeld, maar wel de “zieke”. Ipv enkel symptomatisch te behandelen, wordt er gezocht naar de onderliggende oorzaak en de uitlokkende factoren van de aandoening(en).

Holisme
bottom of page